EL PRIMER ANY DE LA VIDA DEL'INFANT

L’Infant d'aquesta edat està en un període evolutiu caracteritzat pel desenvolupament de les funcions bàsiques (especialment de les sensorio-motrius i mocionals). És el període de la vida de l’Infant en què experimenta una transformació més ràpida, gràcies a la plasticitat del seu sistema nerviós central. Això fa que les atencions que ha de rebre tinguin una importància cabdal.

Caldrà que els pares i els educadors li proporcionin un ambient estable i estimulador a fi que l’Infant es trobi ben acollit i progressivament pugui:

-Controlar gradualment el to muscular i la postura. Controlar progressivament el cap i el tronc en diferents posicions: estirat, assegut, dret...

-Coordinar progressivament el moviments globals. Dissociar i coordinar els diferents moviments en els desplaçaments (desplaçaments horitzontals, asseure’s, aixecar-se, inici de la marxa...)

-Coordinar progressivament la motilitat fina: iniciar-se en la motilitat facial. Dominar la prensió cada vegada més voluntària i reeixida...

-Iniciar la coordinació ull-mà i en general perceptiu-motora: girar el cap en direcció d’un estímul sonor, seguir amb la mirada els desplaçaments de la mà portar a la boca un objecte, desplaçar-se a buscar un objecte que s’ha allunyat...