PER ELS NENS DE 1 A 2 ANYS, ELS NOSTRES OBJECTIUS SÓN:

 

HÀBITS BÀSICS:

Autonomia personal:

 •   Control d’esfínters.
 •   Hàbits d’higiene personal.

 

Autonomia social:

 •   Coneixement de sí mateix.
 •   Coneixement i adaptació dels demés, tant companys com adults.

 

Hàbits de treballs

 

ÀREA MOTORA:

 •   Posar-se sol de peu.
 •   Pujar a mobles i escales arrossegant-se.
 •   Equilibri en posició bípede i caminant.
 •   Estar de genolls sense recolzar-se.
 •   Pujar escales agafats de la mà.
 •   Caminar endarrere diverses passes.

 

ÀREA PERCEPTIU-COGNITIVA:

 •   Posar objectes a l'interior dels recipients.
 •   Execució de traçaments.
 •   Construcció de torres de fins a quatre cubs.
 •   Passar pàgines.
 •   Obrir i tancar recipients.
 •   Encaixar diversos recipients.

 

ÀREA DEL LLENGUATGE:

 •   Obeir instruccions senzillés. Imitar moviments de la llengua i llavis.
 •   Bufar.
 •   Reconèixer parts del cos de sí mateix i d’una altra persona.