NORMES:

La roba pels nens de 1 a 3 anys és:

  • Una muda completa:

(pantalons o vestit, jersei, samarreta, mitjons, calces)

  • Bolquers i  tovalloletes.

 

Totes les peces de vestir o abric, tanmateix com les bates, aniran marcades amb el nom del nen.

El nen haurà de dur la bata, uniforme de la llar d’infants.

El dimecres es faran classes de gimnàstica. Recomanen que els nens vinguin amb xandall i "bambes".

 

No és permès que el nens portin joguines de casa a l’escola, doncs aquesta disposa de les joguines suficients i adients per a cada edat.

No han d’assistir al centre escolar:

  •  Els nens que tinguin febre.
  •  Els nens que tinguin alguna malaltia infecto - contagiosa.        
  •  Fins que estiguin restablerts del tot.

 

Si, es donés el fet que el nen tingués febre a l’escola, s’avisarà els pares perquè vinguin a recollir-lo.

 

LA  MATRICULACIÓ DEL NEN, IMPLICA LA ACCEPTACIÓ DE AQUESTES NORMES PELS PARES, ELS QUALS HAN ESTAN INFORMATS PER LA DIRECCIÓ DEL CENTRE.